Slynge skuldre

 Sterkere skuldre med slyngetrening. Jørgen viser ulike øvelser, varighet ca. 2 min.

 Utstyr: slynge