Slynge Planke med trekk

Jørgen viser hvordan man gjør plankeøvelser i slynge.

 Utstyr: slynge